Giảm, giãn thuế thu nhập cá nhân: Giúp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất

Khách hàng kê khai thuế tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Khách hàng kê khai thuế tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Khách hàng kê khai thuế tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top