Hợp nhất các phòng ban giữa Đảng và chính quyền tại Hải Phòng:

Giảm được nhiều vị trí, rút ngắn thời gian chỉ đạo

Sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Ảnh: Hải NGuyễn
Sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Ảnh: Hải NGuyễn
Sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Ảnh: Hải NGuyễn
Lên top