Giảm được 100 hộ nghèo lại có thêm 18 hộ nghèo mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì cuộc họp sáng 25.7. Ảnh: Đ.T
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì cuộc họp sáng 25.7. Ảnh: Đ.T
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì cuộc họp sáng 25.7. Ảnh: Đ.T
Lên top