Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Lê Ngọc Châu (thứ 3 từ trái qua) cùng các cá nhân khác nhận hoa chúc mừng sau khi được bầu vào nhiệm vụ mới. Ảnh: HĐND.
Ông Lê Ngọc Châu (thứ 3 từ trái qua) cùng các cá nhân khác nhận hoa chúc mừng sau khi được bầu vào nhiệm vụ mới. Ảnh: HĐND.
Ông Lê Ngọc Châu (thứ 3 từ trái qua) cùng các cá nhân khác nhận hoa chúc mừng sau khi được bầu vào nhiệm vụ mới. Ảnh: HĐND.
Lên top