Giám đốc Sở TNMT Yên Bái “không trung thực” trong kê khai tài sản

Khu trang trại trị giá cả chục tỷ đồng của ông Quý.
Khu trang trại trị giá cả chục tỷ đồng của ông Quý.
Khu trang trại trị giá cả chục tỷ đồng của ông Quý.
Lên top