Giám đốc Sở TNMT tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong. Ảnh: Lê Phi Long
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong. Ảnh: Lê Phi Long
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top