Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi

Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top