Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Tân Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phan Thị Thắng.  Ảnh: M.Q
Tân Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phan Thị Thắng. Ảnh: M.Q
Tân Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phan Thị Thắng. Ảnh: M.Q
Lên top