Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Nhà cao tầng ở Hà Nội vẫn thực hiện theo đúng quy hoạch