Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình hành hung lái xe vì đi nhầm đường

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT