Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Vũ Văn Sử (trái) và ông Bùi Trọng Đắc
Ảnh C.T.V - Quý Hiên- Thanh Niên
Ông Vũ Văn Sử (trái) và ông Bùi Trọng Đắc Ảnh C.T.V - Quý Hiên- Thanh Niên
Ông Vũ Văn Sử (trái) và ông Bùi Trọng Đắc Ảnh C.T.V - Quý Hiên- Thanh Niên
Lên top