Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Vũ Văn Sử (trái) và ông Bùi Trọng Đắc
Ảnh C.T.V - Quý Hiên- Thanh Niên
Ông Vũ Văn Sử (trái) và ông Bùi Trọng Đắc Ảnh C.T.V - Quý Hiên- Thanh Niên
Ông Vũ Văn Sử (trái) và ông Bùi Trọng Đắc Ảnh C.T.V - Quý Hiên- Thanh Niên
Lên top