Giám đốc Sở GDĐT Nam Định lên tiếng vụ học sinh lớp 7 bị đánh dã man