Giám đốc Công an Hải Phòng được thăng cấp hàm Thiếu tướng

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao QĐ thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với đồng chí Vũ Thanh Chương. Ảnh Công an tp Hải Phòng
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao QĐ thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với đồng chí Vũ Thanh Chương. Ảnh Công an tp Hải Phòng
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao QĐ thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với đồng chí Vũ Thanh Chương. Ảnh Công an tp Hải Phòng
Lên top