Giám đốc Công an Bắc Giang giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô tại buổi Lễ. Ảnh BCA
Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô tại buổi Lễ. Ảnh BCA
Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô tại buổi Lễ. Ảnh BCA
Lên top