Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giám đốc bị hành hung, lòi ra hiệp hội chui