Giám đốc Bệnh viện K được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Chính phủ.
Lên top