Giảm dần vi phạm khai thác hải sản trái phép, quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU vào năm 2022 để gỡ “thẻ vàng” của EC. Ảnh: Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU vào năm 2022 để gỡ “thẻ vàng” của EC. Ảnh: Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU vào năm 2022 để gỡ “thẻ vàng” của EC. Ảnh: Đức Tuân
Lên top