Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 do dịch COVID-19

Ban hành giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Ban hành giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Ban hành giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lên top