Giảm 15% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lên top