Giảm 10- 20% phí đường bộ với một số loại phương tiện