Khắc phục sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

Giải quyết hơn 5.369 tấn hải sản tồn kho trong dân