Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Những đóng góp của Hà Nội

Đại tá Trần Nam Chuân đứng thứ hai từ bên phải sang (Ảnh: NVCC).
Đại tá Trần Nam Chuân đứng thứ hai từ bên phải sang (Ảnh: NVCC).
Đại tá Trần Nam Chuân đứng thứ hai từ bên phải sang (Ảnh: NVCC).
Lên top