ĐẤU TRANH VỚI THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Giải pháp đấu tranh làm thất bại thủ đoạn lợi dụng để chống phá cách mạng

Trung tá - PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ảnh Trần Vương
Trung tá - PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ảnh Trần Vương
Trung tá - PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ảnh Trần Vương
Lên top