4 tháng đầu năm 2020:

Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 83.700 tỉ đồng

Dự án cầu vượt qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nguồn: KHĐT Hà Nội
Dự án cầu vượt qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nguồn: KHĐT Hà Nội
Dự án cầu vượt qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nguồn: KHĐT Hà Nội
Lên top