Giải Báo chí Quốc gia 2019: Lựa chọn được 103 tác phẩm xuất sắc nhất

Đoàn Chủ toạ điều hành vòng chấm chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2020. Ảnh T.Vương
Đoàn Chủ toạ điều hành vòng chấm chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2020. Ảnh T.Vương
Đoàn Chủ toạ điều hành vòng chấm chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2020. Ảnh T.Vương
Lên top