Giá xăng tăng cao nhất 7 năm qua: Không để tác động đến phục hồi kinh tế

Đại biểu Hoàng Văn Cường - Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: PV
Đại biểu Hoàng Văn Cường - Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: PV
Đại biểu Hoàng Văn Cường - Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: PV
Lên top