Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Xe tải tông xe khách, 15 người thoát nạn