Gia Lai: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bị đề nghị cách hết chức vụ trong Đảng

Lên top