Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Tông xe cấp cứu, hai thanh niên trọng thương