Gia Lai: Tông xe cấp cứu, hai thanh niên trọng thương