Gia Lai: Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động, cơ sở kinh doanh sau 23.4

Học sinh lớp 12 trở lại trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng ngày 23.4. Ảnh: Khánh Linh
Học sinh lớp 12 trở lại trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng ngày 23.4. Ảnh: Khánh Linh
Học sinh lớp 12 trở lại trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng ngày 23.4. Ảnh: Khánh Linh
Lên top