Gia Lai: Mất rừng, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền huyện Mang Yang kiểm điểm

Rừng ở huyện Mang Yang bị đốn hạ trái phép. Ảnh ĐÌNH VĂN
Rừng ở huyện Mang Yang bị đốn hạ trái phép. Ảnh ĐÌNH VĂN
Rừng ở huyện Mang Yang bị đốn hạ trái phép. Ảnh ĐÌNH VĂN
Lên top