Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Mất rừng, hạt trưởng hạt kiểm lâm bị kiểm điểm