Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Lũ cuốn học sinh lớp 11