Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai không chúc Tết lãnh đạo cơ quan: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thanh tra xử lí nghiêm trường hợp vi phạm