Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Không chúc Tết lãnh đạo, cơ quan