Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Giả chữ ký lãnh đạo huyện, chiếm đoạt 200 triệu đồng