Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Di dời dân khỏi vùng lũ cô lập