Gia Lai: Công khai múc trộm tài nguyên

Bến bãi cát tại TX. Ayun Pa (Gia Lai) bị cát tặc công khai múc trộm. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Bến bãi cát tại TX. Ayun Pa (Gia Lai) bị cát tặc công khai múc trộm. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Bến bãi cát tại TX. Ayun Pa (Gia Lai) bị cát tặc công khai múc trộm. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Lên top