Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Chi sai hàng tỉ đồng từ Quỹ bảo vệ rừng