Gia Lai: Cháy xưởng Cty nhựa, thiệt hại 350 triệu đồng