Gia Lai: Cháy 58 kiốt, sạp hàng giữa Trung tâm chợ thương mại