Gia Lai: Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh

2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh TT
2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh TT
2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh TT
Lên top