Gia đình trúng số hơn 92 tỉ đồng ở Trà Vinh: Sẽ làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn