Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị Trung ương 13 khoá XII:

Ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế

Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị Trung ương 13 đã bàn về công tác nhân sự. Ảnh Nhật Bắc
Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị Trung ương 13 đã bàn về công tác nhân sự. Ảnh Nhật Bắc
Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị Trung ương 13 đã bàn về công tác nhân sự. Ảnh Nhật Bắc
Lên top