Ghé thăm ngôi nhà lưu giữ kỷ vật về Bác Hồ năm 1945

Ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.
Ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.
Ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.
Lên top