GĐ Sở Y tế TPHCM: Phòng khám Trung Quốc thang điểm 5 nhưng họ chỉ đạt 1,7 điểm

GĐ Sở y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh.
GĐ Sở y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh.