GĐ Sở VHTTDL Hà Tĩnh nói về việc có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Ông Bùi Xuân Thập (người đứng) có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. Ảnh: HDND
Ông Bùi Xuân Thập (người đứng) có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. Ảnh: HDND
Ông Bùi Xuân Thập (người đứng) có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. Ảnh: HDND
Lên top