Gặp “nhân chứng lịch sử” - người kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập

GS Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ảnh Trần Vương
GS Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ảnh Trần Vương
GS Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ảnh Trần Vương
Lên top