Gặp mặt những người có công trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Giao lưu với các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
Giao lưu với các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
Giao lưu với các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
Lên top