Gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Nội

Gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước tại Hà Nội. Ảnh Tống Giáp.
Gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước tại Hà Nội. Ảnh Tống Giáp.
Gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước tại Hà Nội. Ảnh Tống Giáp.
Lên top